Geel

Stad Geel plant tweede regenboogzebrapad

Regenboogzebrapad aan de Werft in het Geelse centrum

Na het eerste regenboogzebrapad op de Werft, plant Stad Geel nu nog een tweede op de Winkelomseheide (N174) ter hoogte van het kruispunt met de Kemeldijk. Dit regenboogzebrapad komt er op initiatief van de minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD), die verkondigde dat iedere gemeente recht heeft op één regenboogzebrapad in hun gemeente op een gewestweg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is zelf geen vragende partij en ook het advies van de dienst Openbaar Domein en het team mobiliteit was negatief. Zij haalden verschillende nadelen aan. Zo stelden zij dat de wegcode niet gebruikt mag worden om een boodschap over te brengen; dat blindegeleide honden deze zebrapaden niet herkennen en hierop blokkeren; dat autistische kinderen hier ook moeilijkheden mee hebben en dat het volledige zebrapad zo gladder wordt en gevaarlijk kan zijn voor motorrijders. In plaats van inclusiviteit na te streven zouden er juist deelgroepen worden uitgesloten (namelijk blinden en kwetsbare kinderen). De vergadering was van mening dat er andere manieren zijn om de problematiek inzake de discriminatie van holebi’s, transgenders, … kenbaar te maken. Daarnaast legde stad Geel ook een negatief advies van de lokale politiezone naast zich neer om dit tweede regenboogzebrapad te verwezenlijken.

Op de vraag van oppositielid Myriam Smets (Open VLD) of er geen regenboogzebrapad in elk Geels deeldorp kon komen, antwoordde schepen van Mobiliteit, Marlon Pareijn (CD&V), negatief. Juist omwille van de negatieve adviezen lijkt het niet opportuun voor het stadsbestuur om hier verder op in te gaan. Vooral de onzekerheid over wat rechters zouden oordelen als er een ongeval zou gebeuren op een regenboogzebrapad was voor de schepen een belangrijk bezwaar.

Hij benadrukte wel dat het stadsbestuur een warm hart toedraagt aan de holebi-gemeenschap en dat ze ook verschillende acties ondersteunen, zoals het holebi-filmfestival, de campagne ‘paars’ in alle Geelse secundaire scholen en zal er op 17 mei, de internationale dag tegen homo- en transfobie, een regenboogvlag uitgehangen worden.

© Sander Verwerft