Geel

Thomas More wordt belangrijke partner in Europees onderzoek naar hart- en vaatziekten

Het expertisecentrum ‘Mobilab & Care’ van Thomas More heeft samen met Universiteit Maastricht groen licht gekregen voor het ‘ICARE4CVD’-project, dat chronische hart- en vaataandoeningen vroegtijdig wil diagnosticeren en betere zorgpaden wil ontwikkelen via artificiële intelligentie. Tweeëntwintig academische en klinische partners krijgen een budget van elf miljoen euro. Het totale onderzoeksbudget voor Thomas More bedraagt ongeveer één miljoen euro. Een uitzonderlijke subsidie van deze grootteorde bevestigt de relevantie en positie van Thomas More in het huidige zorglandschap.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het ‘Innovative Health Initiative’ (IHI), een orgaan dat de Europese Commissie in 2021 in het leven riep om de academische en de industriële wereld met elkaar te verbinden. Het IHI maakt deel uit van ‘HorizonEurope’, dé referentie qua subsidieprogramma’s voor onderzoek en innovatie.

Chronische hart- en vaatziekten (CVD) kosten jaarlijks het leven aan bijna achttien miljoen mensen. Chronisch hartfalen zal naar schatting drie procent van de westerse bevolking treffen in 2030. Ondanks aanzienlijke vooruitgang qua therapie heeft hartfalen een slechte prognose met twintig tot vijftig procent sterfte in de eerste vijf jaar na diagnose. De verwoestende gevolgen worden veroorzaakt door een onvoldoende gepersonaliseerde aanpak, afwezig inzicht in de ontwikkeling van CVD en de rol van vroege risicofactoren zoals bijvoorbeeld diabetes. Ongezond gedrag en vergrijzing vragen immers om betere zorgtrajecten.

‘ICARE4CVD’ wil het probleem aanpakken via drie essentiële stappen: een vroegtijdige diagnose om risicopatiënten te identificeren en in te delen in klinisch zinvolle subgroepen, risicostratificatie om de urgentie van de interventie te bepalen, en een voorspelling van de respons op de behandeling voor elke subgroep.

Om dit te realiseren wil Thomas More vertrekken vanuit historische data die door klinische partner AZ Sint-Dimphna in Geel wordt aangeleverd. Deze informatie zal worden ondergebracht in een databank in een uniform format en dito taal. Met behulp van artificiële intelligentie kan ‘Mobilab & Care’ vervolgens nieuwe zorgpaden verkennen die nadien in een studie kunnen worden uitgetest.