Mol

1 op 200 inwoners in Mol is dakloos

De gemeente Mol telt 173 dak- en thuislozen. Ongeveer 1 op 200 inwoners heeft geen eigen dak boven het hoofd.

Iets meer dan 51% van de daklozen zijn vrouwen en bij bijna 32% van gevallen gaat het jammer genoeg over gezinnen met kinderen. Deze vaststelling doorbreekt het stereotype beeld van de dakloze als alleenstaande man met verslavingsproblematiek.

Preventie is het belangrijkste om dakloosheid tegen te gaan. De sociale dienst van Mol doet dan ook een oproep om aan de alarmbel te trekken vanaf het moment dat je voor de tweede maand op rij je huur niet kan betalen.

Een dak- of thuisloze is een persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of die tijdelijk in een tehuis, bij anderen, in een tent, garage, caravan,… verblijft.

De daklozen in Mol zijn afkomstig uit Oekraïne (35,3%), België (34,7%), Nederland (11%), Syrië (8%), overige (11%). De grootste groep situeert zich in de leeftijdscategorie van 18-25 jaar en 39-49 jaar. 20% van de dakloze volwassenen heeft een job.