Geel

Groene speelruimtes voor SBS Burgstraat en De Bengelbende

De stad Geel start deze zomer werken voor groene speelruimtes voor basisschool Burgstraat als voor kinderopvang de Bengelbende. De parkeerplaatsen voor de school verdwijnen definitief om een groen buffer tussen de speelplaatsen en de straat te realiseren.

De voorbereidingswerken in de tuin van kinderopvang de Bengelbende zijn al een week aan de gang, Daar komen heel wat boomstammen, een speelheuvel, een zandbak, een watertoestel, een houten tipi en een modderkeuken.

De kleuterspeelplaats krijgt een speelheuvel met natuurlijke elementen, glijbanen en een buitenklasje. De zandbak met speeltoestel blijft behouden en de trein, huisjes en schip krijgen een nieuwe plaats. Een deel van de verharding blijft als fietsparcours voor de kleuters.

De speelplaats voor de lagere school krijgt een aantal rusthoeken en een buitenklas, maar ook een uitdagend spelparcours met klim- en klautermogelijkheden. De kinderen krijgen genoeg ruimte voor balspelen.

Door de ontharding en vergroening van de buitenruimtes, worden deze klimaatrobuust en gaat het veel aangenamer vertoeven zijn op droge, warme dagen. Door het plaatsen van twee buitenklassen komen er ook meer educatieve mogelijkheden om buiten te leren.