Geel

Jan Flament is terug algemeen directeur van Ziekenhuis Geel

Jan Flament is terug algemeen directeur van ziekenhuis Geel. Dat besliste de raad van bestuur van het Geelse ziekenhuis. De huidige ontwikkelingen binnen het ziekenhuis vroegen een krachtdadig optreden. Het motto van de raad van bestuur was en is nog altijd ‘besturen is leiden’. Dat staat te lezen in een mededeling van het ziekenhuis. De raad van bestuur wil verder het overleg met personeel en artsen aangaan om op basis hiervan constructief verder te werken.

Jan Flament: “Tijdens de afgelopen week was het voor mij vrij duidelijk dat ik niet zomaar afstand kon nemen van Ziekenhuis Geel. Ik draag de organisatie en haar medewerkers nauw in mijn hart en heb het gevoel dat mijn verhaal bij dit ziekenhuis nog niet afgelopen is. Samen met de leden van de raad van bestuur hebben wij uitgebreid de tijd genomen om de bestaande discussiepunten uit te klaren. Ik dank de raad van bestuur voor hun herwonnen vertrouwen.”

“Deze zomerperiode geeft ons allen de tijd om verder te reflecteren maar vooral te dialogeren welke lessen we hieruit moeten trekken en hoe we dit soort situaties in de toekomst kunnen vermijden. Want het kan nu niet gewoon ‘business as usual’ worden. De mensen in ons ziekenhuis evenals alle patiënten verdienen het dat de gebeurtenissen van de voorbije periode een blijvend, maar vooral positief effect hebben op de werking van ons ziekenhuis”, aldus Jan Flament.

Ann De Bal, waarnemend voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Geel: “We kijken als ziekenhuis vooruit. Daartoe willen we in nauwe dialoog met onze partners binnen en buiten de zorg (OPZ, huisartsen, ELZ, Thomas More, thuisverpleging, WZC’s,…), de deelgenoten (OCMW en stad Geel), netwerkpartners en zeker ook onze collega’s van het ziekenhuis van Mol, de uitbouw van topzorg in de regio verder vorm geven voor de komende Kempense generaties.”

Donderdag raakte bekend dat de voorzitter van de raad van bestuur van het Geelse ziekenhuis professor Emiel Wouters ontslag nam. Een verschil in visie tussen de Raad van Bestuur en algemeen directeur, alsook binnen de Raad van Bestuur zelf, vormde hiervoor de directe aanleiding.