Geel

Professor Emiel Wouters neemt ontslag bij ziekenhuis Geel

De raad van bestuur van Ziekenhuis Geel kwam woensdag met spoed bijeen. Tijdens deze vergadering nam professor Emiel Wouters ontslag als voorzitter en bestuurder van de raad van bestuur van ziekenhuis Geel en Ziekenhuisnetwerk Kempen. Het ziekenhuis reageerde in een communique dat ze hem dankbaar waren voor de goede samenwerking en zijn realisaties van de afgelopen jaren. Zeker wat betreft de netwerkvorming. Daar speelde Wouters een voortrekkersrol in.

Volgens professor Wouters was een niet overbrugbare vertrouwensbreuk ontstaan in de raad van bestuur over de besluitvorming tot beëindiging van de samenwerking met de algemeen directeur Jan Flament vorige week. Een verschil in visie tussen de Raad van Bestuur en algemeen directeur, alsook binnen de Raad van Bestuur zelf, vormde de directe aanleiding. De ziekenhuiswet bepaalt dat strategie en beleid de verantwoordelijkheid vormt van de Raad van Bestuur die de dagelijkse leiding toevertrouwt aan de algemeen directeur. Prof Wouters beklemtoont dat niet alleen de zorg teamwork is, maar ook het bestuur van een complexe organisatie als een ziekenhuis.

Prof Wouters: “Een algemeen directeur is de bruggenbouwer met alle medewerkers binnen en buiten de organisatie: medisch specialisten en verpleging zijn hierbij belangrijke stakeholders, waarbij in de gezondheidszorg duaal management door verpleging en medisch specialist samen de basis vormen voor persoonsgerichte zorg. Uiteraard moet deze zorg kunnen worden geleverd in een veilige en respectvolle werkomgeving. Daarom worden hoge eisen gesteld aan leiderschap in de zorg: de zorg heeft nood aan coachend, verbindend, inspirerend en ondersteunend leiderschap.”

Ann De Bal neemt voorlopig de taak van waarnemend voorzitter op zich en dokter Luc Verguts is aangesteld als waarnemend ondervoorzitter.