Geel

Stad blijft bij negatief advies windturbine

De raad voor vergunningsbetwistingen vernietigde eind april de vergunning van een windturbine van energiebedrijf Storm op de grens van Stelen en Ooserlo in Geel. De provincie moet een nieuwe uitspraak doen, want dat is de normale gang van zaken na een vernietiging van de procedure. Dit antwoord kreeg fractieleider Dirk Kennis van oppositiepartij De Brugpartij te horen van schepen van ruimtelijke ordening Bart Julliams.

De stad Geel blijft bij zijn standpunt en gaat een negatief advies geven. Het dossier loopt al 4 jaar. Want bij de vergunningsaanvraag eind 2019 kreeg het energiebedrijf een gunstig advies van Geel. Maar er kwam protest bij de Stelenaars en die tekende beroep aan tegen de vergunning bij de Vlaamse overheid. Tijdens die beroepsprocedure paste het stadsbestuur van Geel en gaf een negatief advies.

Drie jaar geleden kende de Vlaamse overheid opnieuw een vergunning toe. De buurtbewoners trokken daarop met het dossier naar de raad voor vergunningsbetwistingen en die gaf dus eind april een negatief advies.