Kasterlee

Big Jump in de Aa afgelast

De Big jump in de Aa vindt zondag niet plaats. De gemeenten Kasterlee en Lille zouden dit samen organiseren. De waterkwaliteit is door de grote aanwezigheid van bacteriën niet goed genoeg.

Door de buien van de afgelopen dagen zijn stroomopwaarts de overstorten van de rioleringen in werking getreden met als gevolg te veel bacteriën in de Aa. Volgens beide gemeentebesturen zou het gezondheidsrisico te groot zijn om er mensen in het water te laten springen.

Zondag springen in gans Europa mensen in rivieren en kanalen, net om aandacht te vragen voor een betere waterkwaliteit en minder vervuiling.