GeelLaakdalMeerhout

Brandweerzone Kempen test groen ‘hoffelijkheids’ zwaailicht

1 brandweervrijwilliger uit de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gebruikt vanaf 1 augustus een groen zwaailicht, die je mogelijk op de openbare weg tegenkomt. Het groene knipperlicht op het dashboard betekent niet dat het een prioritair voertuig is, maar het is een uitnodiging aan andere weggebruikers om extra hoffelijk te zijn. Zodat de vrijwilliger sneller bij de kazerne kan aankomen voor een dringende interventie.

Op die manier wint de brandweervrijwilliger kostbare tijd die van levensbelang kan zijn bij een brand of een ongeval. Het is een pilootproject tot 30 november in vier hulpverleningszones in ons land om het effect te meten van de hoffelijkheidslichten.

Over gans het land nemen 25 proefpersonen er aan deel. Als de resultaten na de evaluatie positief blijken, kunnen de groene zwaailichten in de toekomst worden uitgerold naar alle brandweervrijwilligers in ons land.