Geel

Ereburger Sophie Vangheel benoemd tot commandeur in de Kroonorde

Sophie Vangheel wordt benoemd tot commandeur in de Kroonorde. Met dat ereteken worden verdienstelijke landgenoten geëerd. Vangheel is de oprichtster en bezieler van de Geelse NGO Cunina. Die geeft via peterschappen in 7 partnerlanden kinderen een toekomst. Het doet ook aan scholenbouw en geeft opleidingen in Brazilië, de Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda, Zuid-Afrika en Peru.

Aan de vooravond van de nationale feestdag reikt de koning elk jaar nieuwe adellijke titels of hoge eretekens uit aan verdienstelijke landgenoten, die ee, bijzonder parcour aflegde of een grote maatschappelijke bijdrage leverden. Sophie Vangheel wordt in november in het paleis verwacht om haar oorkonde en ereteken te ontvangen uit handen van de koning.