Laakdal

Extra zonnepanelen op daken van gemeentediensten

Laakdal plaatst samen met Campina Energie in totaal 210 zonnepanelen op de daken van gemeentediensten. Het gaat om de werkplaatsen noord en zuid, de stoomzagerij, het Eepos en de OCMW-keuken en het dagcentrum.

Burgercoöperatie Campina Energie gaat de panelen plaatsen, financieren en onderhouden. De installatie gaat jaarlijks meer dan 68,12 MWh elektriciteit opwekken. Dat is het jaarverbruik van een 3-tal gezinnen. Laakdal zal de opgewekte stroom gedurende 20 jaar afnemen en gebruiken voor de infrastructuur van de gemeente. Na afloop wordt de installatie gratis overgedragen aan het lokaal bestuur.

Het is niet de eerste keer dat het gemeentebestuur investeert in zonnepanelen. Ook op o.a. het gemeentehuis, de gemeentelijke basisscholen liggen al heel wat panelen. Schepen van Welzijn Raf Moons zegt dat het initiatief ervoor zorgt dat de elektriciteitsfactuur daalt en Laakdal minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Daarbovenop krijgen de inwoners van Laakdal de kans om via de aankoop van aandelen te participeren en te delen in de winst. Daarover volgt later nog een infomoment.