Geel

Geen PFAS verontreiniging op Winkelom, voorzorgsmaatregelen niet meer nodig

Recent voerde OVAM, de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, een bodemonderzoek uit op het bedrijvenpark Grote Neet aan Winkelom in Geel. Daaruit blijkt dat er geen PFAS-verontreiniging is in de bodem en in het grondwater. Om die reden zijn er geen verdere maatregelen nodig in de nabije omgeving van deze locatie.

Twee jaar geleden besliste de Vlaamse regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd PFAS-verontreiniging. 32 jaar geleden woedde er op de bedrijfssite een brand, die werd geblust met PFOS-houdend schuim. Maar uit het onderzoek van OVAM blijkt dat de bodem geen vervuiling bevat.

Goed nieuws voor de buurtbewoners want ze kunnen opnieuw compost uit hun tuin gebruiken, zelf geteelde groenten en fruit en eieren van eigen kippen eten.

Naast Winkelom werden nog acht andere locaties in Geel aangeduid door de Vlaamse overheid met een risico op PFAS-vervuiling. Daar wacht men nog op de resultaten van het bodemonderzoek en in afwachting gelden daar nog altijd de voorzorgsmaatregelen.