Laakdal

Laakdal geeft 8 trage wegen een straatnaam

‘Donnapedje’ (Langedijk – Vogelzang) in Vorst-centrum

In Laakdal krijgen maar liefst acht trage wegen een officiële straatnaam en op een later tijdstip ook een straatnaambord. Zo wil de gemeente haar trage wegen in ere herstellen. Het is ook makkelijker voor interventies van veiligheidsdiensten of voor het melden van bv. sluikstort. Trage wegen zijn openbare paden die hoofdzakelijk gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer, denk maar aan bospaden, jaagpaden, kerkwegels, oude spoorwegbeddingen…

Binnen de bebouwde kom zijn het vaak korte doorsteken die het gemakkelijk maken voor voetgangers en fietsers om een deel van de afstand die ze moeten afleggen in te korten. De trage wegen werden voorgelegd aan het Forum Cultuur en de Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde voor een voorstel voor de straatnamen. Er werd in het bijzonder aandacht geschonken aan vrouwelijke straatnamen en het Laakdals dialect.

De nieuwe namen zijn in Veerle: ‘Hondspatteke’ (Vorstse Baan -Warandepad) en ‘Kerkenpad’ (Warandepad – Kerkeveld – Kabienstraat), in Vorst-Centrum: ‘Gertrudispatteke’ (Markt – Smissestraat) en ‘Donnapedje’ (Langedijk – Vogelzang), in Eindhout ‘Heidepad’ (Wouwerhoeve – Toekomstraat) en ‘Norbertinessenpad’ (Norbertijnenstraat – Toekomststraat) en in Vorst-Meerlaar ‘Ceciliapad’ (Paanhuisstraat – Geelsebaan) en ’Heuvelpad’ (Lindestraat – Geelse Baan – Meidoornstraat – Eikenstraat).