Geel

Openbaar onderzoek naar ontwerp PRUP Ring Geel vanaf 18 augustus

Momenteel rijden vrachtwagens langsheen Gasthuisstraat en Sint-Dimpnaplein

Het ontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het verder rondmaken van de Ring rond Geel is klaar. Van 18 augustus tot en met 16 oktober kan iedereen het inkijken en zijn mening geven. Ook wordt er een infomarkt gehouden op dinsdag 5 september in zaal De Waai in het Geelse stadscentrum tussen 18u00 en 21u00. Op posters staat een samenvatting van de nota’s en iedereen kan er vragen stellen aan de projectmedewerkers.

Volgens provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens blijkt uit de conclusies van het Plan-MER (Milieu effecten rapport) dat er een keuze is gemaakt voor de zone tussen Fittelaarsdijk en Katersberg in Geel. Ook de wettelijk bepaalde instanties bekijken het ontwerp-PRUP een laatste keer en bezorgen hun advies.

De provincie Antwerpen verwerkt alle adviezen en reacties uit het openbaar onderzoek. Indien nodig past ze het ontwerp-PRUP aan om te komen tot een definitief PRUP. Dat zal de voorkeurslocatie vastleggen en de randvoorwaarden bepalen om de hinder op mens en milieu te beperken. Pas dan kan AWV het exacte tracé vastleggen, een vergunning aanvragen en de weg aanleggen. Over het verder rondmaken van de Ring wordt al 20 jaar gepraat.