Geel

Stam van gevelde boom gaat dienst doen als insectenhotel

Medewerkers van de groendienst van de stad Geel namen de beslissing om een veretaanboom aan de ingang van het stadspark in de Stationsstraat te vellen om twee oudere veteraanbomen voldoende ruimte te geven. De stam van de gevelde boom lieten ze staan. Zodat die nu de kans krijgt om zichzelf om te toveren tot een insectenhotel.

De oude bomen vertonen binnenin houtrot, waardoor holtes ontstaan die de biodiversiteit vergroot. Dergelijke holtes zijn ideaal voor verschillende soorten mossen, als nestplaats voor vogels of als natuurlijk insectenhotel. Bovendien krijgt elke boom en jaarlijkse inspectie. Als blijkt dat de toestand gevaar oplevert voor parkbezoekers wordt beslist om de boom te vellen.