Geel

Aanvraag omgevingsvergunning Acros Organics

Acros Organics diende een aanvraag in voor een omgevingsvergunning bij de deputatie van Provincie Antwerpen. Het gaat om een verlenging van een eerdere vergunning. Het bedrijf is gevestigd aan de Janssen Pharmaceuticalaan in Geel.

Bedrijven die een grote impact hebben op het milieu moeten bij de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning een informatievergadering en een openbaar onderzoek organiseren. Op deze manier kunnen inwoners bezwaren indienen en meer te weten komen over de activiteiten van de bedrijven.

Acros Organics valt onder de zogenoemde Seveso-bedrijven die hieraan tegemoet moet komen. De stad Geel organiseert tot en met 5 september een openbaar onderzoek. De informatievergadering vindt overmorgen plaats op 24 augustus in zaal 1.14 in het stadhuis van 19 tot 21 uur.