Olen

Plaatsing regenputten aan kerk Sint Jozef Olen

Vanaf maandag worden twee regenputten van 10.000 liter aan de voorkant van de kerk van Sint Jozef Olen geplaatst. Het regenwater vloeit momenteel van het dak van de kerk in de gemengde riolering van Bankloopstraat. Hierdoor vermengt het zuivere en bruikbare regenwater zich met vuil rioolwater. Met behulp van regenputten kan men het regenwater voortaan gescheiden opvangen en meteen nuttig gebruiken.

Zo zal het water bijvoorbeeld gebruikt worden voor het besproeien van groen op het openbaar domein. Daarnaast kan het regenwater ook benut worden in de kerk zelf, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van de toiletten. De werken duren een drietal weken en de hinder blijft beperkt. Tijdens de werken kan men nog altijd gebruikmaken van de parkeerplaatsen aan de kerk.