Meerhout

Nieuwe snelheidsregimes in Meerhout en tonnagebeperking in het centrum

De Meerhoutse gemeenteraad keurde enkele nieuwe verkeersmaatregelen goed om de dorpskern veiliger te maken. Als alles goed gaat komt er vanaf 2 maart volgend jaar een tonnagebeperking in het centrum van Meerhout. Zwaar vrachtverkeer boven de 5 ton wordt dan geweerd.

Ook gelden er nieuwe snelheidslimieten. De bebouwde kom wordt omgevormd tot een zone 30 en de wegen buiten de bebouwde kom zonder fietspaden of met dubbelrichtingsfietspaden met veel conflictpunten een zone 50. Op alle andere wegen geldt 70 km/u. Ook de nieuwe snelheidsregimes gaan in vanaf 2 maart volgend jaar.