Mol

Omgevingsvergunning vernietigt van renovatie Café Boulevard en nieuwbouwhotel

De Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigde de omgevingsvergunning voor de renovatie van Café Boulevard en een aanpalend nieuwbouwhotel in de Corbiestraat in Mol. Deze vergunning werd in beroep na een gunstig advies van het gemeentebestuur eind 2021 toegekend door de deputatie van de provincie Antwerpen.

De Raad voor vergunningsbetwistingen stelt dat bij de beoordeling van het dossier te weinig aandacht en motivatie besteed werd aan de mogelijke schaduwhinder voor één van de buren. Het dossier verhuist nu opnieuw naar de deputatie die, al dan niet na het toevoegen van bijkomende motivatie, beslist om het project al dan niet te vergunnen.