Geel

Opnieuw aanvraag omgevingsvergunning voor supermarkt Molseweg

De stad Geel kent een nieuwe vergunning toe voor het bouwen van een supermarkt langs de Molseweg. Het was de derde keer dat de aanvrager een vergunning indiende.

De eerste aanvraag kwam drie jaar geleden en werd geweigerd omdat één van de gebouwen die gesloopt moest worden op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat. Hierover gaf het college van burgemeester en schepenen een negatief advies.

De aanvrager ging met de feedback aan de slag voor een nieuwe aanvraag die het college van burgemeester en schepenen wel goedkeurde. Hierna gingen derden in beroep waarna de aanvrager het dossier heeft ingetrokken.

Nu diende de aanvrager voor de derde keer een omgevingsvergunning in. Om deze aanvraag op te stellen, zaten ze samen met enkele buurtbewoners. De plannen zijn nu aangepast om de hinder voor de buren zoveel mogelijk te beperken.

Volgens schepen van vergunningenbeleid Bart Julliams is een nieuwe supermarkt in Sint-Dimpna zeker welkom, na het sluiten van de Delhaize aan de Logen. Het stadsbestuur is dan ook blij dat de aanvrager met de buurtbewoners rond tafel ging zitten en een nieuwe aanvraag indiende.