Geel

Verbruik van alcohol verboden op enkele openbare plaatsen in Geel

Het Geelse stadsbestuur gaat een verbod op het verbruik van alcohol invoeren op enkele openbare plaatsen. De lokale politie werkte samen met de stad een voorstel uit om dit verbod in te voeren op de Markt, in de stationsomgeving, de tuin van De Bogaard aan de Diestseweg en het stadspark. Daarmee wilt men de overlast van dronken volwassenen aanpakken, die er vaak op de bankjes rondhangen. Het verbod geldt niet voor en in de horecazaken.

Voor de overlast van hangjongeren startte het stadsbestuur samen met de lokale politie en vzw Arktos voor de zomer een apart project op. Er is al extra controle op typische overlastplekken. Daarnaast worden de stedelijke straathoekwerkers en medewerkers van Arktos ingezet om met de jongeren te praten.