Geel

Voltallige Geelse oppositie eist ontslag van burgemeester, schepen en raadslid uit RvB Geels ziekenhuis

De ganse Geelse oppositie vraagt maandag tijdens de gemeenteraad het ontslag van burgemeester Vera Celis (N-VA), schepen en OCMW-voorzitter Griet Smaers (CD&V) en raadslid Luc Verguts (N-VA) in de raad van bestuur van het AZ Sint-Dimpna. Na het stopzetten van de samenwerking met de CEO in juni kwam een week later het ontslag van de voorzitter en werd de CEO opnieuw aangesteld. De manier waarop dat gebeurde, is op zijn minst dubieus. Het ziekenhuis verdient een beter bestuur, vinden de 13 oppositieraadsleden. Omdat de uitleg van drie afgevaardigden aan de fractieleiders pertinent niet strookte met de realiteit, vindt de voltallige oppositie dat ze moeten opstappen.

Hoewel er op de algemene vergadering op 15 juni jl. geen vuiltje aan de lucht scheen, zette de raad van bestuur van het AZ Sint-Dimpna vijf dagen later de samenwerking stop met zijn CEO, Jan Flament. Enkele dagen later was er een gemeenteraadszitting waarop de oppositie vragen stelde bij die onverwachte ontwikkeling. Die werden naar de geheime zitting gesluisd, maar schepen Griet Smaers wou enkel kwijt dat zij en de twee andere afgevaardigden van de gemeenteraad er zelf ook door verrast waren en er verder niets over konden zeggen. Weer enkele dagen later, op 28 juni, kwam er een tweede aap uit de mouw. Toen nam voorzitter Emiel Wouters ontslag en werd de CEO ‘opnieuw’ aangesteld. De oppositie vroeg een spoedzitting van de gemeenteraad, maar burgemeester Celis opteerde voor een overleg met de fractievoorzitters, dat op 6 juli plaats vond.

“We kregen een onsamenhangend verhaal te horen”, aldus Open VLD-fractieleider Myriam Smets. “De stopzetting van de samenwerking tussen het AZ Sint-Dimpna en zijn CEO zou onaangekondigd – en dus ongeldig – op de agenda van de Raad van Bestuur zijn gezet. De stemming werd voorgesteld als een verrassingsaanval. Voor ze het wisten stemden de leden van de Raad van Bestuur de CEO weg. Een week later had er opnieuw een Raad van Bestuur plaats waarbij de CEO weer werd binnengehaald en de voorzitter ontslag nam. Dit lijkt wel een zeer slechte deurenkomedie waarbij de Raad van Bestuur zeer mank en niet transparant communiceerde. De regels van behoorlijk bestuur werden duidelijk met de voeten getreden. Het slecht functioneren van de Raad van Bestuur besmeurt bovendien het imago van het ziekenhuis en demotiveert het ziekenhuispersoneel. Zij en de Geelse burger verdienen beter.”

Een aantal oppositiefracties ging op zoek naar de ware context van de gebeurtenissen en het duurde niet lang tot de ballon werd doorprikt. “Het functioneren van de CEO werd al sinds begin dit jaar bekeken en besproken in twee commissies in de schoot van de raad van bestuur”, zegt Dirk Kennis, fractieleider van de Brugpartij. “Oorspronkelijk was dat met het oog op verbetering, maar uiteindelijk concludeerde men dat zijn manier van samenwerken problematisch zou blijven. Op 13 juni mandateerde de raad van bestuur zijn voorzitter om het ontslag praktisch en juridisch voor te bereiden. Dat gebeurde en een week later werd erover gestemd. Het ging dus níet om een verrassingsaanval en er waren wel degelijk redenen voor. Onze afgevaardigden hebben ons blaasjes wijsgemaakt. Toen we op de gemeenteraad ‘geen commentaar’ kregen, waren ze al bezig met hun tegenaanval, waar ze geen propere handen aan hebben overgehouden.”

Voor Ivan Wartel (Vlaams Belang) is de aanleiding van de affaire ondergeschikt aan de manier waarop ze werd afgehandeld. “Het functioneren van de CEO is voor ons niet de kern van de zaak”, zegt hij. “Als de raad van bestuur een probleem meent vast te stellen en beslist om niet langer met hem samen te werken, dan is dat hun beslissing. Maar wanneer dat ‘oordeel’ een week later met allerlei maneuvers wordt omgekeerd, valt daar maar één ding over te zeggen: die raad van bestuur is totaal onbekwaam. Een slechte voorbereiding, een totaal gebrek aan cohesie in de besluitvorming, om nog niet te spreken over het menselijke aspect naar de betrokken personen toe. Men zit nu nog met een groter probleem dat men meende te moeten oplossen, toch? De manier waarop de algemene vergadering en de gemeenteraad hierover werden ingelicht, vinden wij bovendien onaanvaardbaar. De communicatie was voorbarig en onjuist, en de Algemene Vergadering werd miskend in haar recht op tijdige en correcte informatie.”

“Het ziekenhuis is geen politiek speeltje”, vindt Greet Daems (PvdA). “Het is een cruciale instelling voor het welzijn van de Geel. Het resultaat van deze maneuvers is dat de raad van bestuur van het ziekenhuis buitenspel staat en de CEO de lijnen uitzet. Het moet omgekeerd zijn! Omdat nog vóór eind dit jaar de principes van de fusie tussen de ziekenhuizen van Geel en Mol moeten worden goedgekeurd, maken we ons zorgen over wat en hoe daar wordt beslist.”

De analyse van de feiten wijst volgens de oppositiepartijen uit dat er in de raad van bestuur van het ziekenhuis een zuivering moest plaatsvinden om die fusie op een bepaalde manier te kunnen doorvoeren. “We zijn allemaal even verontwaardigd over de manier waarop men ons als raadsleden om de tuin probeerde te leiden”, klinkt het. “Erger is dat we onze mandatarissen nu absoluut niet meer kunnen geloven. Daarom vinden we dat ze ons niet langer kunnen vertegenwoordigen in de raad van bestuur van het ziekenhuis en vragen we collectief hun ontslag. Het ziekenhuis verdient een béter, bekwamer, consequenter en transparanter beheer.” Wat in het ziekenhuisbeheer gebeurd is, is oude politieke machtscultuur. Dat de Gelenaar een andere soort politici verdient, is een signaal dat de oppositie hiermee ook wil geven. Omdat er ook in de fracties van de meerderheid mensen zijn die de manier afkeuren waarop de drie afgevaardigden zich hebben gedragen, kan de stemming maandag in de gemeenteraad alle kanten op.