Meerhout

Natuurherstelwerken aan de gang in Scherpenbergen-De Hutten

Ten laatste begin volgend jaar gaan de natuurherstelwerken aan de Scherpenbergloop en de Kwachtloop in het gebied Scherpenbergen-De Hutten op de grens van Geel en Meerhout klaar zijn. De Antwerpse provincie gaf de opdracht om deze werken uit te voeren. De aannemer verhoogt het bodempeil van de Scherpenbergloop en legt een winterbed met een smaller zomerbed aan. Daarnaast vervangt de aannemer enkele overwelvingen in de Kwachtloop. Voor die laatste werken zal gedurende enkele dagen de doorgang niet mogelijk zijn. De hinder voor omwonenden blijft beperkt tot het werfverkeer.