GeelKasterleeOlen

Netebrug aan Olensteenweg dicht voor alle gemotoriseerd verkeer

De Netebrug op de Olensteenweg tussen Olen en Lichtaart is in alle richtingen gesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Een bijkomende stabiliteitsstudie toonde aan dat het funderingsmetselwerk in nog slechtere staat is dan tot nu toe gedacht.

Op 21 september werd schade aan de brug tussen de Lichtaartseweg in Geel en de Olensteenweg in Lichtaart vastgesteld. Uit veiligheid werd toen beslist om een snelheidsbeperking van 30 km/u en een massabeperking van maximaal 3,5 ton in te voeren. Na een eerste stabiliteitsstudie werd op 6 oktober beslist om bijkomende maatregelen te nemen. Sindsdien was er op de brug enkel nog éénrichtingsverkeer toegelaten van Olen naar Lichtaart en vervoer van + 3,5 ton was verboden.

Burgemeester Ward Kennes: “Tijdens een tweede stabiliteitsstudie, die doorging bij een lagere waterstand van de Kleine Nete, werd duidelijk dat het funderingsmetselwerk in nog slechtere staat is dan tot nu toe gedacht. In de praktijk wil dit zeggen dat er een risico is dat de brug plots kan bezwijken, dat er dus een reëel instortingsgevaar is. In overleg met stad Geel sluiten we de brug nu af en bekijken wat de volgende stappen zijn. We laten nu onderzoeken welke herstellingswerken nog mogelijk zijn of dat enkel een nieuwe brug een optie is. Het ziet er niet naar uit dat de brug op korte termijn weer open kan.”

Fietsers en voetgangers kunnen de Kleine Nete wel nog oversteken. Zij maken gebruik van naastgelegen fietsbruggen, deze constructies zijn niet aangetast.

Plaatselijk verkeer (bewoners, bezoekers Bobbejaanland, bezoekers Korte Heide…) op de Olensteenweg komende uit de richting van Lichtaart is toegelaten tot aan Bobbejaanland.