Geel

Snoei- en afstandsregels voor beplanting

Sinds twee jaar zijn er nieuwe en eenvoudigere regels over het snoeien van hagen, struiken en bomen. Ook de afstandsregels voor beplanting wijzigden. Bomen die minstens twee meter hoog zijn moeten minstens twee meter van de perceelsgrens staan. Struiken en hagen minstens een halve meter ervan af. Want dit kan aanleiding geven tot burenruzies.

De vorige wetgeving stamde uit het veldwetboek van meer dan 200 jaar geleden en was aan herziening toe. De nieuwe regeling sluit beter aan bij deze tijd. Het onderscheid tussen hoog- en laagstammige bomen valt hiermee weg. Nu wordt er gekeken naar de werkelijke hoogte van de bomen.

Als de bomen van je buren te dicht bij de scheidingslijn staan, ga dan in gesprek met hen en kijk of jullie tot een akkoord kunnen komen. Het is toegestaan om in onderling overleg af te wijken van de wettelijke regels en om dit in een contract te gieten.

Als er geen overeenkomst kan gemaakt worden, kan er nog burenbemiddeling ingeschakeld worden. Is er een inbreuk op de wetgeving en wordt er hinder van ondervonden, dan kan een rechter beslissen dat de boom gesnoeid of gerooid moet worden.