Geel

Stad geeft financiële tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal

Als je gedomicilieerd bent in Geel en je gebruikt om medische redenen dagelijks incontinentiemateriaal, dan kan je een stedelijke incontinentiepremie aanvragen. Heb je dit nog niet voor het huidige jaar gedaan, dan doe je dat ten laatste op 31 december.

De nodige documenten voor de aanvraag vind iedereen hier of aan het onthaal van het Sociaal Huis. Een medisch attest is altijd noodzakelijk om recht te hebben op de toelage.