Geel

Bijna drie maanden verkeershinder aan Rijn door nutswerken

Van 13 november tot en met 26 januari volgend jaar voeren Pidpa en Fluvius werken uit aan de Rijn in Geel tussen huisnummers 10 en 210. De werken in de stoep brengen hinder met zich mee.

Er is beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werken.