GeelLaakdalMeerhout

Maar 1 van de zeven gecontroleerde horecazaken was in orde met sociale wetgeving

Afgelopen vrijdag werden in zeven horecazaken controles gehouden op verschillende plaatsen in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. In slechts één van de gecontroleerde zaken werden geen inbreuken vastgesteld. Alles te samen werden 31 mensen gecontroleerd.

In Geel en Laakdal werden enkele medewerkers zonder studentencontract aangetroffen. Verder werden er drie processen-verbaal uitgeschreven voor zwartwerk en één proces-verbaal voor illegale arbeid.

De controleacties verlopen meermaals per jaar in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid (departement welzijn op het werk), Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en kadert in het toezicht op de sociale wetgeving.