Olen

Olen zet met ‘Goe Gespeeld!’ verder in op buitenspeelmogelijkheden

Olen is een Goe Gespeeld!-gemeente. Dat wil zeggen dat het werk maakt van een positief speelklimaat voor kinderen en jongeren. Om die belofte waar te maken, wijzigde de jeugdraad recent het reglement rond speelstraten. Hierdoor komen vanaf volgend jaar meer straten in aanmerking om een speelstraat in te richten. Daarnaast besliste het lokaal bestuur om het speelterrein aan de vroegere lokalen van KIKOEN publiek toegankelijk te maken.

In mei 2022 verhuisde KIKOEN Olen-Centrum van hun locatie op Teunenberg naar GBS De Kleine Wijzer. In het voormalige KIKOEN-gebouw nam inmiddels het radiomuseum zijn intrek. De privéspeeltuin aan het pand kreeg daarentegen geen nieuwe gebruikers. Het lokaal bestuur besloot daarom het speelterrein publiek toegankelijk te maken. Enkele aanpassingen later, is de speelplek nu helemaal klaar om enthousiaste kinderen te ontvangen.

Het reglement rond speelstraten kreeg recent een update. Waar in het verleden slechts een beperkt aantal straten in aanmerking kwamen om speelstraat te worden, kunnen vanaf 1 januari 2024 zo goed als alle straten met een maximumsnelheid van 50 km per uur een aanvraag indienen. Je vindt meer info op www.olen.be/speelstraat.
Ook gaat de jeugdraad er voortaan strenger op toekijken dat speelstraten gebruikt worden waarvoor ze dienen.

Organisatoren van speelstraten moeten voortaan aan de hand van beeldmateriaal aantonen dat er ‘Goe Gespeeld’ werd. Dit bewijs helpt hen om het volgende jaar opnieuw een speelstraat te mogen inrichten.
Wie in 2024 een speelstraat organiseert en voor het nodige bewijs zorgt, maakt bovendien kans op een leuke prijs voor de hele buurt.

Om de speel- en sportterreinen nog toegankelijker te maken, werken de jeugdraad en Vrije Tijd momenteel ‘Goe Gespeeld’-routes uit. Dit zijn wandel- of fietsroutes die je veilig langs de verschillende speelterreinen en – zones brengen. De lancering van de routes staat gepland rond de zomer van 2024.