Geel

VZW Astor failliet verklaard

De Geelse vzw Astor is failliet. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Deze rechtspersoon baatte tot enkele maanden geleden woonzorgcentrum Klein Veldekens uit. Het faillissement van Astor heeft geen enkele gevolg meer voor het personeel en de bewoners van Klein Veldekens. Het complex ging tijdens de lente van 2020 in de eerste coronagolf open.

Klein Veldekens startte daarom veel trager op dan gehoopt werd. Omdat inkomsten uitbleven en de schulden zich opstapelden, vroeg de vzw eerder dit jaar bescherming tegen schuldeisers aan. Astor ging eerder dit jaar op zoek naar een overnemer voor het woonzorgcentrum en aanverwante dienstverlening en vond die in de zorggroep Armonea uit Mechelen. Dat zorgde ervoor dat het voortbestaan van Klein Veldekens is verzekerd.