Mol

Groen licht voor proefproject drinkwaterproductie put van Rauw

De Vlaamse overheid verleent een omgevingsvergunning voor een tijdelijke pilootinstallatie voor waterbehandeling langs de Blauwe Keidreef in Mol.

Een jaar lang wordt dan het water van de Put van Rauw gezuiverd om te bekijken of de put in de toekomst een ruwwaterbron kan worden voor drinkwaterbedrijf Pidpa. Dat gebeurt onder supervisie van VITO en Pidpa.