Mol

Mol verdeelt ruim 38.000 euro aan 19 jeugdverenigingen

19 Molse jeugdverenigingen ontvangen van het gemeentebestuur een subsidie voor hun goede werking tijdens het vorige werkjaar. In totaal gaat het om 38.082,72 euro. Met de subsidie wilt het Molse gemeentebestuur het jeugdwerk ondersteunen en extra stimulansen geven.

De subsidiedossiers werden ook dit jaar opgemaakt na een gesprek van de jeugddienst met elk van de jeugdwerkinitiatieven. De jaarlijkse uitbetaling van deze subsidies wordt bepaald door het reglement subsidies lokaal jeugdwerk.

De toelage wordt onder andere berekend op het aantal leden en leiding, het kamp en een aantal activiteiten.