Geel

Schepen Pieter Cowé komt op bij de federale verkiezingen

Schepen van de stad Geel Pieter Cowé komt op bij de federale verkiezingen van 9 juni volgend jaar. De nationale partijraad van de N-VA keurde onlangs de kieslijsten goed voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Hij staat op plaats 15 van de federale kamerlijst.

“Het is een enorme eer dat de partij mij gevraagd heeft om opnieuw te kandideren op de federale Kamerlijst voor de verkiezingen van volgend jaar”, stelt Pieter met trots. “Op deze manier kan ik zowel onze federale lijsttrekker Bart De Wever alsook onze gehele partij N-VA ondersteunen bij deze bijzonder belangrijke verkiezingen. Tevens is het een kans om de belangen van onze stad en onze regio te verdedigen op het bovenlokale niveau.”

“Dat er veel ongenoegen en wantrouwen heerst onder de bevolking ten overstaan van de politiek is helaas een gegeven. Het is onze taak om dit gevoel te capteren en om te zetten in een positief signaal. Ik heb oren naar wat dit ongenoegen voedt, met name het federale Vivaldi-beleid met betrekking tot begroting, energie, migratie en waarom werken niet genoeg loont”, zegt Cowé. “Daarom ga ik, samen met de N-VA, ‘Voor Vlaamse Welvaart’. Geen holle slogan, maar gewoon inzetten op datgene wat de Vlaming echt belangrijk vindt: ruimte voor ondernemers, een begroting op orde, werken lonend maken, een rechtvaardige solidariteit en een verlaging van de belastingen.”