Geel

23.000 bloembollen voor Sint Dimpnakerkhof

Tijdens de koudste maanden van het jaar staan er altijd heel wat inzaai- en plantacties op de agenda. Ook het Sint-Dimpnakerkhof in Geel kreeg van de groenmedewerkers heel wat nieuw groen. De planten die al op het kerkhof staan, kregen een grondige maaibeurt zodat alles weer proper is tegen de start van de lente.

Enkele duizenden bloembollen zorgen in de lente voor kleurrijke taferelen op het Sint-Dimpnakerkhof. De groenmedewerkers van Lidwina vzw plantten in november 23.000 bloembollen. Daarnaast zaaiden ze verschillende groenstroken in met inheemse zadenmengsels. Hierbij werd steeds gekeken naar de hoeveelheid schaduw en water om telkens de juiste mix op de juiste plaats te maaien.

Het gras kreeg een grondige maaibeurt en de wandelpaden worden elke twee weken gemaaid. De stroken langs de paadjes krijgen hierbij ook bijzondere aandacht zodat de paden altijd goed bewandelbaar zijn. De rest van het gras zal zo beheerd worden dat er veel biodiversiteit kan ontstaan. Zo blijft het Sint-Dimpnakerkhof een plaats waar rust, herdenken en natuur hand in hand gaan.

Tot slot kreeg de trage weg die naar het kerkhof loopt nieuwe dolomiet zodat wandelaars en fietsers vlot tot aan het kerkhof kunnen gaan.