Mol

Beurtelings verkeer in Ginderbuiten door werken Fiberklaar

Nog tot maandag 15 januari voert een aannemer aan beide kanten van Ginderbuiten in Mol, tussen Brandstraat en Lichte Hoeve, werken uit voor de aanleg van het Fibernetwerk. De werken vinden vooral plaats op het voetpad.

Als de aannemer toch de rijbaan moet innemen, plaatst hij tijdelijke verkeerslichten om een veilige doorgang te verzekeren. Voor fietsers en voetgangers wordt op de ingenomen rijstrook dan een afgebakende veiligheidszone voorzien.

De werken op het gedeelte tussen Acaciastraat en Lichte Hoeve moeten voor maandag, dus voor de start van de school, afgerond zijn.