Geel

DURF is nieuwe Geelse partij van liberalen met onafhankelijken

Dit jaar nemen de Geelse liberalen samen met onafhankelijken en betrokken Gelenaars een historische wending met de lancering van de politieke stadspartij ‘DURF’. Een nieuwe visie, een lokale focus, en de belofte van een beter Geel staan centraal in dit ambitieuze initiatief.

Op 13 oktober kiest de Gelenaar een nieuwe gemeenteraad. En daarbij zullen de Geelse liberalen samen met oafhankelijken en betrokken Gelenaars niet langer te vinden zijn onder de naam Open Vld, wel onder de partijnaam DURF. Een breuk met het verleden. DURF neemt het voortouw met een sterke lokale focus. Geel, haar inwoners, en hun belangen zullen de kern vormen van het beleid van DURF.

‘We plaatsen inhoud en de inwoners van Geel nog meer dan ooit centraal. Ons logo bestaat niet voor niks uit een onderstreepte gele U die centraal staat. En dat is meer dan symboliek. Door onze lokale naam plaatsen we de inhoud over onze prachtige stad opnieuw centraal. Zo komen we met onze ideeën voor een anders en beter Geel naar de kiezer. En dat is hoog nodig als ik naar de mensen luister,’ zegt Gareth Van der Velde.

Deze verbredingsoperatie bouwt voort op het pad dat in 2018 werd ingeslagen, waarbij onafhankelijken onder de paraplu van Open Vld konden opkomen. DURF streeft naar een actieve betrokkenheid van alle Gelenaars in het politieke proces en zet daarmee een nieuwe standaard voor lokale democratie, waarbij ze elke Gelenaar wil verwelkomen.

Myriam Smets: ‘Iedereen die het over de inhoud wil hebben is bij ons welkom. In 2018 zijn we al met onafhankelijken naar de verkiezingen getrokken. Dat heeft onze partij verrijkt en ons programma voor Geel versterkt. Deze verrijking proefde naar meer en zo ontstond het idee om voor en door de Gelenaar een nieuwe politiek project te starten, DURF genaamd. Met het nieuw politiek project DURF wil de troeven waarover Geel beschikt benutten. Durf heeft in haar slogan “Durf te dromen in 2024″. En dit blijft, wat ons betreft, niet bij dromen alleen. DURF wil van Geel de hoofdstad van de Kempen maken. En ja dat kan. Geel heeft immers zoveel potentieel.”

De partij heeft de afgelopen 6 jaar vanuit de oppositie op constructieve wijze geprobeerd het beleid te beïnvloeden, soms met succes, maar ook vaak zonder gehoor bij de meerderheid. ‘Wanneer ik over straat loop en met mensen spreek hunkeren ze naar iets anders. Dat weerspiegelt zich ook in de barslechte gemeenterapporten die verschijnen. Teleurstellend voor onze Barmhartige Stede. Na 12 jaar dit bestuur snakt de Gelenaar naar een nieuw bestuur. DURF biedt een heldere keuze aan de Geelse bevolking: blijft Geel ter plaatse trappelen of kiest de Gelenaar voor het een ambitieus, doortastend, transparant en efficiënt beleid van DURF. De bal ligt in het kamp van de Gelenaar,’ besluit Myriam Smets.