Mol

Positief advies voor aangepaste uitbreiding parking Port Aventura

Het college van burgemeester en schepenen in Mol geeft positief advies voor de aangepaste plannen om de parking van Port Aventura langs de Zilvermeerlaan uit te breiden. Anders dan de aanvankelijke plannen wordt de parking niet meer uitgebreid in het verlengde van de bestaande parking.

De nieuwe plannen voorzien extra parkeerruimte ter hoogte van de huidige parking door het verwijderen van de bestaande aarden wal tussen de Zilvermeerlaan en Port Aventura. Met deze uitbreiding verdubbelt het aantal parkeerplaatsen, van 43 naar 85 parkeerplaatsen. Zes parkeerplaatsen zijn voorbehouden voor personen met een beperking. Het is uiteindelijk de deputatie van de provincie Antwerpen die beslist over de vergunning.