GeelLaakdalMeerhout

Snelheidsduivel raast aan 148 km/u over Geelse ring

Afgelopen week stelden de agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout meerdere overtredingen vast tijdens hun verkeersacties. Er werden 84 snelheidsovertredingen gemaakt waarvan 1 aan 148 km/u op de Ring in Geel, waar je maar 90 mag rijden.

15 parkeerovertredingen, 1 overtreding door de verkeerde rijrichting te nemen. 1 overtreding met een foutieve nummerplaat. 1 chauffeur reed al meer dan drie jaar zonder geldig keuringsbewijs en 1 leerling-chauffeur reed zonder L-teken en begeleider.