Geel

Start openbaar onderzoek RUP Leunenstadion

De start- en procesnota voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Leunenstadion werd eind vorig jaar goedgekeurd door het Geelse schepencollege. Nog tot 22 maart loopt er een inspraak- en adviesronde voor het publiek.

Op 7 februari vindt er een infomarkt in de kantine van het voetbalstadion plaats. Samen met buurtbewoners, de investeerdersgroep Leunen Invest en voetbalclub ASV Geel werkt de stad aan een toekomstvisie voor het stadion aan De Leunen. Het stadion moet zo een invulling krijgen die een meerwaarde biedt voor omliggende wijken en buurtbewoners.

De nota’s kan iedereen digitaal raadplegen op de stedelijke website of na afspraak inkijken bij het contactcentrum grondgebiedszaken op het stadhuis van Geel.