Geel

Thomas More bundelt alle Kempense lerarenopleidingen op Campus Geel

Alle lerarenopleidingen van de Thomas More Hogeschool worden samen onder één dak gebracht op de campus in Geel. De campus in Vorselaar sluit in de zomer van 2025 de deuren. Alleen de sportopleidingen blijven wel in Turnhout.

Campus Geel bood al de Verkorte Educatieve Bachelor en het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs aan. Vanaf academiejaar 2025-2026 gaan nu ook de studenten Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs les krijgen in Geel. Ook de Bachelor Leraar Lager Onderwijs van Turnhout gaat dat academiejaar naar de Kempense stad verhuizen. Zo komen alle lerarenopleidingen samen op één campus. Enkel de secundaire onderwijsvakken Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie behouden hun plek op de sportcampus in Turnhout. De verschuiving zorgt voor een betere ontsluiting van het aanbod in centrumstad Geel en versterkt multidisciplinaire samenwerkingen en doorstroom vanuit andere opleidingen.

Gevolg van deze beslissing is de sluiting van Campus Vorselaar. “Ik koester de rijke en lange traditie van onze lerarenopleidingen daar”, vertelt Stijn Coenen, algemeen directeur van Thomas More. “En erken de waarde die ze hadden voor de Kempense regio. Ik besef heel goed dat deze keuze impact zal hebben op zowel onze medewerkers als onze studenten. Daarom stellen we alles in het werk om de verhuis zo zacht mogelijk te laten verlopen.” De huidige studenten kunnen hun opleiding binnen de gewone doorlooptijd afronden op hun vertrouwde campus. In 2024-2025 zal de laatste lichting leraren in spe starten in Vorselaar en Turnhout. Voor hen voorziet de hogeschool een zorgvuldig opvolgingsprogramma. De komende maanden wordt er werk gemaakt van een gedetailleerde planning.

Recent nog liet Thomas More weten de komende vier jaar fors te investeren in de versterking van haar lerarenopleidingen, onder de noemer ‘De Vlucht Vooruit’. Met deze nieuwe strategische verschuiving in combinatie met een financiële impuls wil de hogeschool het verschil maken met krachtige lerarenopleidingen.