GeelLaakdalMeerhout

101 boetes voor snelheidsovertredingen bij controleactie

Bij een gezamenlijke controleactie in Geel hebben de politie, de Federale Overheidsdienst Douane en Accijnzen en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening afgelopen donderdag meerdere overtredingen vastgesteld. De controles waren gericht op de boorddocumenten, aangiftes van tewerkstelling, werkvergunningen en achterstallige geldboetes.

De FOD Douane en Accijnzen controleerde chauffeurs op openstaande boetes na een gerechtelijk vonnis. Zij inden tijdens de actie 2.433 euro aan achterstallige boetes. Er werd ook een boete uitgeschreven voor het gebruik van rode diesel. Medewerkers van de RVA stelden 3 pv’s op voor inbreuken op deeltijdse arbeid en 2 pv’s voor inbreuken op de controlekaart werkloosheidsuitkering. Tijdens de controleacties werden eveneens vier illegale vreemdelingen aangetroffen en meegenomen voor verhoor.

Daarnaast schreef de politie 101 boetes uit voor snelheidsovertredingen, waarvan één chauffeur 144 kilometer per uur reed waar de snelheid maximum 90 kilometer per uur bedraagt. Het rijbewijs werd ingetrokken. Eén bestuurder testte positief op drugs en diende eveneens het rijbewijs in te leveren voor 15 dagen. Beide chauffeurs moeten zich voor de politierechtbank verantwoorden. In de toekomst worden in de politiezone gelijkaardige gezamenlijke controleacties uitgevoerd, zowel in Geel, Laakdal als Meerhout.