GeelLaakdalMeerhout

5% minder aangiftes van cybercrime in PZGLM

Vorig jaar werden 414 feiten van cybercrime geregistreerd in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Een daling met 5% ten opzichte van 2022. Het nadeel voor de slachtoffers varieert tussen enkele euro’s tot tienduizenden euro’s. Het totaal nadeel lag vorig jaar rond de 1.347.000 euro.

De grootste groep van aangifte is informaticafraude met 52%. Het gaat hier om phishing via mail, whatsapp en sms. De categorie oplichting met internet omvat 34% van de gevallen. Hierbij gaat het om fraude bij online kopen en verkopen. In deze categorie stelde de politie een stijging vast van het aantal aangiftes. Voor hacking werden 43 feiten geregistreerd, voor valsheid in informatica veertien feiten en in twee gevallen ging het om sabotage van een computersysteem.

Computers en internet zijn onmisbaar geworden in de moderne samenleving. Maar deze digitalisering heeft ook zijn keerzijde. Criminelen maken graag misbruik van dit anonieme medium om mensen op te lichten.