Geel

Amerikalaan dicht voor autoverkeer door paddentrek

Nog tot 15 april sluit de stad Geel de Amerikalaan tussen de Belgiëlaan en Kievermont af voor alle autoverkeer voor de paddentrek. In tegenstelling tot overzetacties is de afsluiting van de straat het enige middel dat deze belangrijke paddenpopulatie effectief beschermt tegen het verkeer.

Als de paddentrek door de weersomstandigheden vroeger stopt, stelt Geel de Amerikalaan vroeger terug open voor alle verkeer. Op het gedeelte Kievermont tussen Retieseweg en Reivennen komt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Omdat ook in dat gebied veel padden de oversteek maken, is het nodig om maatregelen te treffen die de dieren beschermt.

In de loop van deze maand ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden.