Geel

De Brugpartij : Geen kilometerheffing op N118, tonnagebeperking op Sint-Dimpna meer dan ooit nodig

Gewestwegen in de Kempen waar kilometerheffing geldt voor zwaar vervoer

De Geelse oppositiepartij De Brugpartij vindt een tonnagebeperking op Sint-Dimpna meer dan ooit nodig. Sinds begin dit jaar is ook op de meeste Geelse gewestwegen een kilometerheffing voor zwaar verkeer in voege. Maar niet voor de N118, die dwars door het Geelse centrum loopt en als sluiproute naar Retie en de E34 wordt gebruikt door veel zwaar verkeer. Tot eind vorig jaar was er nog hoop om via een tonnagebeperking de druk van het zwaar doorgaand verkeer op Sint-Dimpna te verkleinen.

Minister Lydia Peeters (Open VLD) zegt wel dat ze de situatie in Geel-centrum niet verantwoord vindt en dat ze een oplossing niet in de weg staat, maar splitst met deze keuze de mensen van Sint-Dimpna een hoop extra zwaar verkeer in de maag.

De Brugpartij protesteert met klem tegen deze foute keuze en vraagt dat het Vlaams Gewest zijn flater rechtzet. Dat kan maar op één manier. Door de tonnagebeperking op de N118, zoals ze er tussen augustus 2022 en december 2023 is geweest en zoals ze eind 2022 door de voltallige gemeenteraad van Geel al aan minister Peeters werd gevraagd, nu door te voeren. Dan is er geen sluiproute meer en zijn de tolplichtige voertuigen gedwongen de voorkeurroute met kilometerheffing te nemen.

Volgens De Brugpartij gaat de kilometerheffing op de andere gewestwegen allicht nog meer vrachtwagens naar de N118 lokken. Een kaakslag, volgens de oppositiepartij, voor al wie al jaren voor meer verkeersveiligheid in het centrum van Geel pleit.

Terwijl het duidelijk was dat o.a. via een tonnagebeperking het probleem op Sint-Dimpna op korte termijn kon worden opgelost, vrezen heel wat buurtbewoners dat de toestand die nu ontstaat in de kaart speelt van de pleitbezorgers van het doortrekken van de Ring van Geel, een duur, erg onhandig ingepland en milieubelastend infrastructuurproject op de lange termijn.