Geel

Ex-schepen Marleen Verboven verlaat N-VA Geel en zetelt verder als onafhankelijk gemeenteraadslid

Marleen Verboven verlaat N-VA Geel en zetelt tot het einde van deze legislatuur als onafhankelijke in de gemeenteraad. Volgens Verboven nam ze beslissing met pijn in haar hart omdat de samenwerking met burgemeester Vera Celis en N-VA fractieleider in de gemeenteraad Benny Eyckmans niet meer mogelijk is.

“Er is het voorbije jaar teveel gebeurd om me verder in te zetten in onze fractie, de polemiek rond het AZ Sint Dimpna, de leugens die hier omtrent zijn verspreid door onze burgemeester aan onze fractie en zelfs aan de gemeenteraad. “Onze fractieleider die beslissingen van het Geelse N-VA bestuur niet alleen aan zijn laars lapte maar op de gemeenteraad besliste steun te geven aan CD&V raadslid Griet Smaers, terwijl er gevraagd werd af te treden in de RVB van het ziekenhuis.”

“Het bestuur van N-VA Geel had beslist niet akkoord te gaan met het tracé van de ring dat voorgesteld was door het Provinciebestuur, op de Gemeenteraad werd dit een ja, maar…”. Volgens Marleen Verboven blijven de stichters van de Geelse afdeling soloslim spelen. “N-VA was de partij van mijn Vlaamse hart maar met het beleid van de lokale afdeling kan ik me niet meer vinden.”, aldus Verboven. “Ik wil het respect en het vertrouwen van mijn kiezers niet verliezen en blijf positief streven naar een beter Geel als kritisch en onafhankelijk raadslid.”

Marleen Verboven was tot 1 juli 2021 schepen van van Cultuur, Toerisme, Internationale samenwerking, stadsontwikkeling en ICT.