Geel

Geelse boeren protesten aan stadhuis: “we willen meer rechtszekerheid op de lange termijn”

Een dertigtal Geelse boeren heeft vanmiddag met hun tractoren een vreedzame protestactie gehouden op het pleintje tussen het stadhuis en cc De Werft. Na het plaatsen van een strobaal en enkele botten, gingen ze in gesprek met burgemeester Vera Celis. De boeren wilden weten of landbouw in Geel nog een toekomst had.

Geen hinder deze keer voor de gewone Gelenaar. De boeren verkozen een gesprek met burgemeester Vera Celis, in plaats van hinder te veroorzaken op de weg. Boer Marcel Heylen nam het woord en vroeg de burgemeester om een duidelijker toekomstbeeld.

“We vragen een consistent beleid, zodat de boer rechtszekerheid heeft op lange termijn,” zegt boer Marcel Heylen. “ Nu worden de regels continu aangepast en elke legislatuur komen er andere verplichtingen en eisen. Zo kunnen wij als boer geen bedrijf opbouwen of leiden.”

Naast de vele regels is ook de administratieve last zwaar om te dragen. “Al tientallen jaren wordt gezegd dat er een vereenvoudiging komt. Het tegendeel is waar. We zijn de betutteling beu en vragen dat er met ons wordt gepraat, in plaats van enkel over ons”, aldus Marcel Heylen.

Het zijn bezorgdheden bij boeren in heel Vlaanderen, België of Europa. Maar voor de Geelse boeren speelt er ook een lokale problematiek. Hun agrarisch gebied moet steeds vaker wijken voor natuurgebied. “Afgebakend landbouwgebied heeft geen enkele rechtszekerheid meer”, zegt Marcel. “In de Roerdompstraat zitten een vijftiental boeren, en tien ervan moeten vertrekken omdat de overheid er extra natuurgebied wil van maken.”

“Het is een absurde situatie als je weet dat de overheid die polder in de jaren ’50 zelf drooggelegd heeft om landbouwgebied te creëren. Het zijn dan ook echte modelbedrijven, die nu moeten wijken voor het natuurgebied De Zegge, dat in 2020 opgekocht werd door de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen. Volgens hen lag de uitdroging van het natuurgebied aan de boeren, en ook nu het te nat is deze winter, is dat weer de schuld van de lokale boeren.”

Burgemeester Vera Celis kwam de boeren tegemoet. Ze benadrukte dat ze begrip heeft voor de boeren hun bezorgdheden. “Ik begrijp dat het steeds moeilijker wordt als landbouwer. We gaan dit thema dus maandag op het schepencollege ook bespreken”, zegt ze. “Maar wat ons van bovenaf wordt opgelegd, daar kunnen we moeilijk iets aan doen. Neem het dossier van De Zegge, daar wachten wij zelf ook nog op het hydrologisch onderzoek dat door de Vlaamse regering is aangevraagd. Dat wil niet zeggen dat we de lokale zaken zomaar laten gebeuren. We zullen de lokale problematiek aankaarten en de belangen maximaal verdedigen.

Na het gesprek met de burgemeester kregen alle boeren op het stadhuis nog een drankje aangeboden. Na nog een kort gesprek met schepen Bart Julliams keerden ze allemaal terug naar hun boerderij. De baal stro blijft voorlopig wel voor het stadhuis staan.