GeelLaakdalMeerhout

Iets meer dan de helft van afspraken voor niet dringende aangiftes of meldingen wordt online geboekt

Vorig jaar werden in de kantoren van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 4.179 niet-dringende aangiftes of meldingen op afspraak gemaakt. 81% van deze afspraken werd geboekt in Geel. 51% werd door de burger zelf online vastgelegd.

De overgrote meerderheid van de respondenten die na afloop de kwaliteitsbevraging invulde, is tevreden over het contact met de politiemedewerker. 13% van de niet dringende aangiftes ging over beledigingen, bedreiging, laster en eerroof. 12% ging over fraude en oplichting via internet of sociale media en 11% ging over verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van een voertuig.