Mol

Ondanks negatief advies van Mol verleent Vlaamse overheid vergunning voor windturbine op bedrijfsterreinen AGC Glass Europe

De Vlaamse overheid verleende een vergunning voor de bouw van een windturbine door Luminus en AGC Glass Europe. Het gaat om de vierde turbine op industriezone Berkebossen in Gompel. Het Molse gemeentebestuur gaf eind 2023 een negatief advies.

Dit advies was consequent met het gemeentelijk standpunt voor een eerdere aanvraag in 2021. De Vlaamse overheid is evenwel bevoegd om al dan niet een vergunning te verlenen. De rol van het gemeentebestuur beperkt zich tot advies. De komende dagen analyseert de gemeente Mol de motivatie van de beslissing en beslist het college van burgemeester en schepenen om al dan niet in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.