Mol

‘Schooltje van de Hei’ is niet meer

In het Molse gehucht Heidehuizen zijn de afbraakwerken van het Schooltje van de Hei afgerond. Hiermee is de eerste stap gezet. De aannemer doet nu de nodige voorbereidingen voor de start van de bouwwerken. Momenteel krijgen alle kinderen van de school les in een tijdelijke school op de site van Spellenburg in Heidehuizen.

© Gemeente Mol

Als alles verloopt zoals gepland, starten dit najaar de bouwwerken voor de realisatie van een volledig nieuw schoolgebouw voor het ‘Schooltje van de Hei’. Hiermee realiseert het gemeentebestuur de beleidsambitie om deze school in het gehucht Heidehuizen stapsgewijs uit te bouwen tot een volwaardige gemeentelijke basisschool. De toekomstige school bestaat uit 2 graadsklassen voor de kleuters en 3 graadsklassen voor het lager onderwijs.