GeelLaakdalMeerhout

Serieuze stijging van aantal woninginbraken

Vorig jaar stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 98 woninginbraken vast. Daarnaast registreerden ze ook 46 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een stijging van negentien procent ten opzichte van 2022.

Ten opzichte van 2019, vóór corona, betekenen deze cijfers een daling van vier procent. In Laakdal zijn de (poging) inbraken sterk gestegen van 18 in 2022 naar 31 vorig jaar. In Geel registreerde men 82 inbraken, zes meer dan in 2022. In Meerhout registreerde men 31 inbraken, dit zijn er vier meer dan het jaar ervoor.

Iets minder dan de helft van de inbraken gebeurde in de (voor)avond, met een grote piek tussen 18 en 20 uur. Bij bijna alle woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.